หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊ายเฮือ
อักษรล้านนา
ท้าฯยฯเริอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ท้ายเรือ]
ความหมาย

น.ด้านตรงข้ามกับหัวเรือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊ายเฮือ (ท้าฯยฯเริอฯอ)