หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊ายกำหัวกำ
อักษรล้านนา
ท้าฯยฯคำฯห฿วฯคำฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้ายคำหัวคำ]
ความหมาย

ว.ท้ายทีหัวที,ปลายทีต้นที

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊ายกำหัวกำ (ท้าฯยฯคำฯห฿วฯคำฯ)