หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊าย
อักษรล้านนา
ท้าฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้าย]
ความหมาย

น.ท้าย - ปลาย,ส่วนที่อยู่สุดด้านหนึ่ง,ตรงข้ามกับหัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊าย (ท้าฯยฯ)