หน้าหลัก
ต๊าตี๋
ท้าฯตี
[ท้าตี]

ก.ท้าชกต่อย; ต๊าตี๋ลูกกุย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊าตี๋ (ท้าฯตี)