หน้าหลัก
ต๊างไฮ่ต๊างสวน
ท้าฯงฯไร่ท้าฯงฯสวฯร
[ท้างไร่ท้างสวน]

น.ช่องทางระบายน้ำเข้าสู่ไร่สวน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊างไฮ่ต๊างสวน (ท้าฯงฯไร่ท้าฯงฯสวฯร)