หน้าหลัก
ต๊างฝาย
ท้าฯงฯฝายฯ
[ท้างฝาย]

น.ทำนบกั้นน้ำให้ไหลลงจากเขื่อนในลำน้ำธรรมชาติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊างฝาย (ท้าฯงฯฝายฯ)