หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊างฝาย
อักษรล้านนา
ท้าฯงฯฝายฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้างฝาย]
ความหมาย

น.ทำนบกั้นน้ำให้ไหลลงจากเขื่อนในลำน้ำธรรมชาติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊างฝาย (ท้าฯงฯฝายฯ)