หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊างนา
อักษรล้านนา
ท้าฯงฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้างนา]
ความหมาย

น.ทำนบกั้นน้ำเข้าสู่นา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊างนา (ท้าฯงฯนาฯ)