หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊าง
อักษรล้านนา
ท้าฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้าง]
ความหมาย

น.ทำนบที่กั้นหรือแบ่งน้ำระหว่างเหมืองซอยต่างๆ หรือปรับระดับน้ำในนา; ดู...เขียง น๔.,แต,ฝาย,เหมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊าง (ท้าฯงฯ)