หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊อมอาบน้ำ
อักษรล้านนา
ท้อฯมอาปฯ¢
เทียบอักษรไทย
[ท้อมอาบน้ำ]
ความหมาย

ดู...ต๊อมน้ำ

ออกเสียงล้านนา
ต๊อมน้ำ
อักษรล้านนา
ท้อฯม¢
เทียบอักษรไทย
[ท้อมน้ำ]
ความหมาย

น.ที่กำบังสำหรับอาบน้ำ,ห้องสำหรับอาบน้ำ; ต๊อมอาบน้ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊อมอาบน้ำ (ท้อฯมอาปฯ¢)