หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊อม
อักษรล้านนา
ท้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ท้อม]
ความหมาย

น.ที่กำบัง,ห้องขนาดเล็ก มักหมายถึงห้องนอน หรือห้องน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊อม (ท้อฯม)