หน้าหลัก
ต๊องแม่
ท้อฯงแม่
[ท้องแม่]

น.ครรภ์ของมารดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊องแม่ (ท้อฯงแม่)