หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊องมาน
อักษรล้านนา
ท้อฯงมานฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้องมาน]
ความหมาย

น.โรคชนิดหนึ่งเกิดจากน้ำขังในท้องมาก ทำให้ท้องโต อย่างหญิงมีครรภ์,โรคที่มีน้ำในช่วงท้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊องมาน (ท้อฯงมานฯ)