หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊องฝาย
อักษรล้านนา
ท้อฯงฝายฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้องฝาย]
ความหมาย

น.หลังเขื่อน - ด้านใต้เขื่อน,ส่วนของน้ำที่ด้านใต้เขื่อน; ถ้าเป็นด้านเหนือเขื่อน เรียกหลังฝาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊องฝาย (ท้อฯงฝายฯ)