หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊องปิ๋ง
อักษรล้านนา
ท้อฯงปิลฯง
เทียบอักษรไทย
[ท้องปลิง]
ความหมาย

น.ตะไบชนิดหนึ่งคมข้างหนึ่งแบน อีกข้างหนึ่งโค้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊องปิ๋ง (ท้อฯงปิลฯง)