หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊องดอย
อักษรล้านนา
ท้อฯงดอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้องดอย]
ความหมาย

น.กลางภูเขา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊องดอย (ท้อฯงดอฯยฯ)