หน้าหลัก
ต๊องข่วง
ท้อฯงข่วฯง
[ท้องข่วง]

น.กลางสนาม; ก๋างข่วง-กลางข่วง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊องข่วง (ท้อฯงข่วฯง)