หน้าหลัก
ต๊อกไข่
ทัอฯกไข่
[[ท็อกไข่]

ก.ต่อยไข่ - เคาะไข่ให้แตกเพื่อปรุงอาหาร; ก๊อกไข่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊อกไข่ (ทัอฯกไข่)