หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊อกไข่
อักษรล้านนา
ทัอฯกไข่
เทียบอักษรไทย
[[ท็อกไข่]
ความหมาย

ก.ต่อยไข่ - เคาะไข่ให้แตกเพื่อปรุงอาหาร; ก๊อกไข่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊อกไข่ (ทัอฯกไข่)