หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊อกก๊อก
อักษรล้านนา
ทัอฯกคัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ท็อกค็อก]
ความหมาย

ว.หนักพอประมาณ เช่น หนั๋กต๊อกก๊อก - มีน้ำหนักพอประมาณ; ถ้าหนักมากใช้ หนั๋กตึ๊กกึ๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊อกก๊อก (ทัอฯกคัอฯก)