หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊อก
อักษรล้านนา
ทัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ท็อก]
ความหมาย

ก.กระเดาะ อย่างกระเดาะลูกบอล,ตีหรือเคาะเบาๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊อก (ทัอฯก)