หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊วง
อักษรล้านนา
ท้วฯง
เทียบอักษรไทย
[ท้วง]
ความหมาย

ก.เคลื่อนไหว,กระดิก,ขยับเขยื้อน; ต๊วงติ๋ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊วง (ท้วฯง)