หน้าหลัก
ต๊บป๊บ
ท฿ปฯพ฿ปฯ
[ทบพบ]

ก.อาการคว่ำลง หรือคว่ำหน้าลง เช่นทารกนอนคว่ำ ว.ลักษณะสิ่งของขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ทรงพุ่มคว่ำลง ถ้าขนาดเล็กใช้ ต๊อบป๊อบ หรือ อ๊อบป๊อบ เช่น หละอ่อนนอนขว้ำอ๊อบป๊อบ-เด็กนอนคว่ำหน้าลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊บป๊บ (ท฿ปฯพ฿ปฯ)