หน้าหลัก
ต๊น
ท้฿นฯ
[ท้น]

ก.อาเจียน; ฮาก,โต๊น ก็ว่า : เช่น ไค่ฮากไค่ต๊น - อยากอาเจียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊น (ท้฿นฯ)