หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊ง
อักษรล้านนา
ท้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้ง]
ความหมาย

ก.กระทุ้ง,กระทุ้งขึ้นด้านบน,กระแทก; โต๊ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊ง (ท้฿งฯ)