หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊กโต
อักษรล้านนา
ท฿กฯโท
เทียบอักษรไทย
[ทกโท]
ความหมาย

น๑.ตุ๊กแก - สัตว์เลื้อยคลาน หัวโต หางยาว ตัวลายๆสีเทา คล้ายจิ้งจกแต่มีขนาดใหญ่กว่า ร้องเสียงดัง ออกหากินกลางคืน น๒.เรียกกล้วยไม้ประเภทช้างกระ ช้างดำ หรือช้างแดงชนิดที่มีสีลายคล้ายตุ๊กแกว่า เอื้องต๊กโต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊กโต (ท฿กฯโท)