หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊กต๋องก้วย
อักษรล้านนา
ท฿กฯตอฯงก้ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ทกตองกล้วย]
ความหมาย

ดู...ต๊กต๋อง

ออกเสียงล้านนา
ต๊กต๋อง
อักษรล้านนา
ท฿กฯตอฯง
เทียบอักษรไทย
[ทกตอง]
ความหมาย

ก.ใช้ตะขอมีคมคล้ายเคียวเกี่ยวข้าว ต่อด้ามยาว คล้องกระทกตัดเอาใบตอง; ต๊กต๋องก้วย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊กต๋องก้วย (ท฿กฯตอฯงก้ลฯวฯ)