หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊ก
อักษรล้านนา
ท฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ทก]
ความหมาย

ก.กระทก - กระตุก,ชักกลับทันที

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊ก (ท฿กฯ)