หน้าหลัก
ต๊ก
ท฿กฯ
[ทก]

ก.กระทก - กระตุก,ชักกลับทันที

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊ก (ท฿กฯ)