หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้าบป้าบ
อักษรล้านนา
ทาฯปฯพาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ทาบพาบ]
ความหมาย

ว.สิ่งของขนาดใหญ่วางอยู่กับพื้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าบป้าบ (ทาฯปฯพาปฯ)