หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้าบซาบ
อักษรล้านนา
ทาฯปฯซาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ทาบซาบ]
ความหมาย

ว.สิ่งใหญ่ห้อยหย่อนลง เช่น เหนียงวัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าบซาบ (ทาฯปฯซาปฯ)