หน้าหลัก
ต้าบซาบ
ทาฯปฯซาปฯ
[ทาบซาบ]

ว.สิ่งใหญ่ห้อยหย่อนลง เช่น เหนียงวัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าบซาบ (ทาฯปฯซาปฯ)