หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้านเจ้าพะคุณ
อักษรล้านนา
ท่าฯนฯฯเจั้าระฯพคุณ,--ระฯบ-
เทียบอักษรไทย
[ท่านเจ้าพระคุณ,--ประ-]
ความหมาย

น.(ปาก)พระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ (รองสมเด็จ-สมเด็จ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้านเจ้าพะคุณ (ท่าฯนฯฯเจั้าระฯพคุณ,--ระฯบ-)