หน้าหลัก
ต้านม่วน
ต้านฯม่วฯร
[ต้านม่วน]

ก.พูดเพราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้านม่วน (ต้านฯม่วฯร)