หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้านกั๋นถูก
อักษรล้านนา
ต้านฯกันฯถูก
เทียบอักษรไทย
[ต้านกันถูก]
ความหมาย

ก.ชอบพอกัน,พูดจากันดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้านกั๋นถูก (ต้านฯกันฯถูก)