หน้าหลัก
ต้าน
ท่าฯนฯ
[ท่าน]

ส.สรรพนามบุรุษที่ ๒ และ ๓ ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย หรือพูดถึงด้วยความเคารพ มักใช้กับพระภิกษุ

ต้าน
ต้าน
ต้านฯ
[ต้าน]

ก.พูด,เจรจา,โต้ตอบ; ต้านถ้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าน (ต้านฯ)