หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้าดตา
อักษรล้านนา
ทาฯดฯทาฯ
เทียบอักษรไทย
[ทาดทา]
ความหมาย

น.เครื่องมือกวาดดินให้เรียบ ลักษณะคล้ายคราดแต่ไม่มีซี่; ตาบตา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าดตา (ทาฯดฯทาฯ)