หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้าด
อักษรล้านนา
ทาฯดฯ
เทียบอักษรไทย
[ทาด]
ความหมาย

ก.แตะ,สัมผัสด้วยของร้อนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความแสบร้อนระคายเคือง; จาด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้าด (ทาฯดฯ)