หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้างหลวง
อักษรล้านนา
ต้างฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ต้างหลวง]
ความหมาย

น.ไม้พุ่มยืนต้น ลำต้นสูง ๓ - ๖ เมตร ใบเป็นแฉกอย่างใบของมันสำปะหลังแต่ขนาดใหญ่มาก มีขนสีน้ำตาล ออกดอก เป็นช่อตามลำต้น ติดกันเป็นกระจุก ดอกอ่อนแกงกินได้; ต้างป่า,ต้างผา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้างหลวง (ต้างฯหลฯวฯง)