หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้างหน้อย
อักษรล้านนา
ต้างฯห้นฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้างหน้อย]
ความหมาย

น.มันสำปะหลัง; ต้างขาว,ต้างบ้าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้างหน้อย (ต้างฯห้นฯอฯยฯ)