หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้างย่าง
อักษรล้านนา
ท่าฯงฯย่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่างย่าง]
ความหมาย

ก.เดินยกซ่นเท้า พร้อมกับแกว่งแขน,ยกมือยกเท้าเดิน,เรียกเดินตัวปลิวว่า เตียวต้างย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้างย่าง (ท่าฯงฯย่างฯ)