หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้า
อักษรล้านนา
ท่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่า]
ความหมาย

น.ท่า - ที่สำหรับขึ้นลงริมน้ำ,ฝั่งน้ำสำหรับขึ้นลงหรือจอดเรือ, ที่จอดยานพาหนะบางชนิดเพื่อเป็นจุดขึ้นลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้า (ท่าฯ)