หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้อแต้
อักษรล้านนา
ตํอฯแต้
เทียบอักษรไทย
[ต้อแต้]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งที่มีสีลายประดับเป็นดวงเล็กๆ ทั่วไป; อี่ต้ออี่แต้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อแต้ (ตํอฯแต้)