หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้อดแห
อักษรล้านนา
ทอฯดแห
เทียบอักษรไทย
[ทอดแห]
ความหมาย

ก.เหวี่ยงแหให้แผ่ลงลงในน้ำเพื่อจับปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อดแห (ทอฯดแห)