หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้อดปะตู๋
อักษรล้านนา
ทอฯดระฯบตู
เทียบอักษรไทย
[ทอดประตู]
ความหมาย

น.ธรณีประตู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อดปะตู๋ (ทอฯดระฯบตู)