หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้อดกฐิน
อักษรล้านนา
ทอฯดกฐิร
เทียบอักษรไทย
[ทอดกฐิน]
ความหมาย

น.ทำพิธีถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ ทำได้ภายในเวลา ๓๐ วันหลังออกพรรษา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อดกฐิน (ทอฯดกฐิร)