หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้องใจ๋
อักษรล้านนา
ต้อฯงไจ
เทียบอักษรไทย
[ต้องใจ]
ความหมาย

ก.ถูกใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้องใจ๋ (ต้อฯงไจ)