หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้องหำหมา
อักษรล้านนา
ต้อฯงหำหมฯา
เทียบอักษรไทย
[ต้องหำหมา]
ความหมาย

ก.ทำหมันสุนัขด้วยวิธีบีบหรือผ่าเอาลูกอัณฑะออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้องหำหมา (ต้อฯงหำหมฯา)