หน้าหลัก
ต้องหำ
ต้องหำ
ต้อฯงหำ
[ต้องหำ]

ก.ทำหมันสัตว์ เช่น สุนัข วัว เป็นต้น โดยการบีบหรือตัดเอาลูกอัณฑะออก; ต๋อนหำ,เอาหำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้องหำ (ต้อฯงหำ)