หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้องหำ
อักษรล้านนา
ต้อฯงหำ
เทียบอักษรไทย
[ต้องหำ]
ความหมาย

ก.ทำหมันสัตว์ เช่น สุนัข วัว เป็นต้น โดยการบีบหรือตัดเอาลูกอัณฑะออก; ต๋อนหำ,เอาหำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้องหำ (ต้อฯงหำ)