หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้องหย้อง
อักษรล้านนา
ต้อฯงห้ยฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ต้องหย้อง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งเล็กที่เบามาก,มีน้ำหนักน้อย เช่น เบาต้องหย้อง - เบามาก, ไม่หนักเลย; ต้อนหย้อน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้องหย้อง (ต้อฯงห้ยฯอฯง)