หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้องดอก
อักษรล้านนา
ต้อฯงดอฯก
เทียบอักษรไทย
[ต้องดอก]
ความหมาย

ก.แกะสลักไม้หรือสิ่งอื่นให้เป็นรูปดอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้องดอก (ต้อฯงดอฯก)