หน้าหลัก
ต้องดอก
ต้อฯงดอฯก
[ต้องดอก]

ก.แกะสลักไม้หรือสิ่งอื่นให้เป็นรูปดอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้องดอก (ต้อฯงดอฯก)