หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้อง
อักษรล้านนา
ต้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ต้อง]
ความหมาย

น.กระท้อน - ชื่อผลไม้ (เรียกกระท้อนว่า บ่าต้อง) ก๑.แกะ สลัก,จารึก, สกัด ก๒.กระทบ,ถึง,ถูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อง (ต้อฯง)