หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้อกบอกไฟ
อักษรล้านนา
ทอฯกบอฯกไฟ
เทียบอักษรไทย
[ทอกบอกไฟ]
ความหมาย

ก.อัดดินปืนเข้าท่อโลหะหรือท่อไม้ที่ใช้ทำเป็นบ้องไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อกบอกไฟ (ทอฯกบอฯกไฟ)