หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้อก
อักษรล้านนา
ทอฯก
เทียบอักษรไทย
[ทอก]
ความหมาย

ก.กระแทก,กระทุ้งให้แน่น,เขย่า,กระตุกขึ้นๆ ลงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อก (ทอฯก)